Terminy rekrutacji

STUDIA STACJONARNE I, II, III stopnia

od 2.05.2017 r. –  zgłoszenia elektroniczne

REKRUTACJA

12.06.2017 r. – 21.07.2017 r. – przyjmowanie dokumentów

17.07.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

18.07.2017 – 24.07.2017 r. – deklaracja wyboru dla osób przyjętych na więcej niż jeden kierunek

26.07.2017 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

03.08.2017 r. – 15.09.2017 r.- przyjmowanie  kompletu dokumentów w godzinach wskazanych na stronach internetowych wydziałów.

18.09.2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

STUDIA NIESTACJONARNE I, II, III stopnia

od 2.05.2017 r.  –  zgłoszenia elektroniczne

REKRUTACJA

12.06.2017 r. – 21.07.2017 r. – przyjmowanie dokumentów

17.07.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji

24.07.2017 r. – deklaracja wyboru dla osób przyjętych na więcej niż jeden kierunek

26.07.2017 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

do 22.09.2017 r. – wniesienie opłaty za I semestr

 REKRUTACJA DODATKOWA  (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

03.08.2017 r. – 15.09.2017 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00, pokój C-256

18.09.2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2017/2018

Studia stacjonarne II stopnia

15.01.2018 r. – 9.02.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

12.02.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Studia niestacjonarne I i II stopnia

11.12.2017 r. – 9.02.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

12.02.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 17.07.2017