Terminy rekrutacji

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 została przedłużona do dnia 18 lutego 2018 roku

 

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2017/2018

Studia stacjonarne II stopnia

15.01.2018 r. – 9.02.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

12.02.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Studia niestacjonarne I i II stopnia

11.12.2017 r. – 9.02.2018 r. – przyjmowanie kompletu dokumentów

12.02.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
bbarzowska 12.02.2018