this->_xml = new SimpleXMLExtended(''); } else { $this->_xml = new SimpleXMLExtended(''); } // create entry and add date $thislog = $this->_xml->addChild('entry'); $thislog->addChild('date', date('r')); $this->_entry = $thislog; if($logdefaults==true) $this->defaults(); } else return false; } /* * Checks valid filenames * Filename must have extension .log and not have path info * * @thows Exception * @returns bool success * */ private static function validFilename($filename){ $pathinfo=pathinfo($filename); if(!isset($pathinfo['extension']) || strtolower($pathinfo['extension']) != 'log' || $pathinfo['dirname']!='.'){ throw new Exception("Filename is not valid in GS_Logging_Class"); } else { return true; } } /* * Add default fields to log * Adds Username(If logged in),IP Address * */ private function defaults(){ GLOBAL $USR; if(isset($USR)){ $cdata = $this->_entry->addChild('Username'); $cdata->addCData(htmlentities($USR, ENT_QUOTES)); } $cdata = $this->_entry->addChild('IP_Address'); $ip = getenv("REMOTE_ADDR"); $cdata->addCData(htmlentities($ip, ENT_QUOTES)); } /* * Save Log Record * Writes file * * @return success */ public function save(){ return XMLsave($this->_xml, $this->_xmlfile); } /* * Clear Log File * Deletes Log File * * @return success */ public function clear(){ if (is_file($this->_xmlfile)) { $res = unlink($this->_xmlfile); exec_action('logfile_delete'); return $res; } } /* * Add Log Record Field * * @param string $field * @param string $value * * @return success */ public function add($field,$value){ if(isset($field) && isset($value) && isset($this->_entry)){ $cdata = $this->_entry->addChild(htmlentities($field, ENT_QUOTES)); $cdata->addCData(safe_slash_html($value)); } } } // end of class ?> ◊ Katedra Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG ◊ Katedra Automatyki Okrętowej

Katedra Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG

          Historia Katedry Automatyki Okrętowej sięga 1969 roku, kiedy w strukturze powoływanej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni powstał na Wydziale Elektrycznym Zespół Automatyki kierowany przez doc. dr. inż. Zygmunta Bendyka. Następnie w 1973 roku utworzono Instytut Automatyki i Radiokomunikacji Morskiej, którego dyrektorem został doc. dr inż. Jerzy Wieland. Od 1980 roku funkcjonuje Instytut Automatyki Okrętowej, przekształcony w 1993 roku w Katedrę Automatyki Okrętowej. Funkcję najpierw dyrektora Instytutu, a następnie kierownika Katedry Automatyki Okrętowej sprawował od 1 października 1980 roku do 31 sierpnia 2017 roku prof. dr hab. inż. Józef Lisowski.

Kierownicy

Od 1 września 2017 roku funkcję kierownika Katedry Automatyki Okrętowej pełni dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz, profesor nadzwyczajny AMG

          W Katedrze prowadzone są prace naukowe i badania w zakresie automatyzacji procesów sterowania ruchem statku, automatyzacji siłowni i elektrowni okrętowej, okrętowych elektrycznych zespołów napędowych, energoelektroniki, a w szczególności układów kondycjonowania energii elektrycznej i odpowiednich metod sterowania. Badania dotyczą syntezy nowych algorytmów komputerowego sterowania tymi procesami, a następnie zastosowania na modelach symulacyjnych, fizycznych i rzeczywistych statkach.

          Badania naukowe prowadzone są głównie w dwóch dyscyplinach naukowych: automatyki i robotyki oraz elektrotechniki.

 

Kontakt

Sekretariat:
mgr Anita Gąsior
Pokój C230

Adres:
Katedra Automatyki Okrętowej
Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

Telefon:
(+48) 58 5586 471

e-mail:
wekao@am.gdynia.pl