Zjazd Dziekanów

 

Szanowne Panie Dziekan,
Szanowni Panowie Dziekani,

 

Uprzejmie zapraszam na XXVIII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki, który odbędzie się w dniach 23 – 25 maja 2018 roku w Gdyni.

Tematyka Zjazdu obejmować będzie takie zagadnienia jak:

  • zmiany w systemie szkolnictwa wyższego wynikające z Ustawy 2.0;
  • problemy kształcenia studentów;
  • badania naukowe i projekty badawczo-rozwojowe;
  • rozwój kadry i procedury awansowe;
  • aspekty prawne i finansowe funkcjonowania uczelni.

Gośćmi Zjazdu będą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Komitetów Polskiej Akademii Nauk; Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej i innych organizacji branżowych, a także wybranych firm współpracujących z Wydziałem Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni. W programie zjazdu planowane są liczne prezentacje oraz panele dyskusyjne.

Obrady Zjazdu rozpoczniemy w gmachu Akademii Morskiej w Gdyni, a następnie przeniesiemy się do hotelu „Mercure” w Gdyni, gdzie zapewniony będzie odpowiedni komfort i atmosfera do rzeczowych dyskusji oraz spotkań o charakterze towarzyskim. Hotel ten położony jest w odległości 400m od plaży i portu jachtowego.

Mam nadzieję, że moje zaproszenie znajdzie szeroki odzew i zaszczycicie nas Państwo swoją obecnością na kolejnym już Zjeździe Dziekanów naszego środowiska. Liczę na Państwa obecność, a także na przekazanie mojego zaproszenia Prodziekanom oraz innym Państwa współpracownikom.

Łączę wyrazy szacunku,
Dziekan Wydziału Elektrycznego,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki

 

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
19.02.2018
Wprowadzenie:
K.Detka 19.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 21.05.2018