Nagroda naukowa Oddziału PAN dla młodych naukowców

Postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku LAUREATKĄ Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą w kategorii nauk technicznych opublikowaną w 2016 r.  została dr inż. Agnieszka Lazarowska za publikację pt. "A new deterministic approach in a decision support system for ship’s trajectory planning" zamieszczoną w czasopiśmie Expert Systems with Applications, Elsevier 2016.

 

 

Zgłoszone do Konkursu prace w kategorii nauk technicznych oceniała Komisja w składzie:

  • prof. Henryk Krawczyk, członek koresp. PAN
  • prof. Jarosław Mikielewicz, członek rzecz. PAN
  • prof. Wiesław Ostachowicz, członek koresp. PAN

Do Konkursu w tej kategorii zakwalifikowało się 17 zgłoszeń.

Uroczyste wręczenie Nagród odbyło się 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Oddziału PAN  w Gdańsku.

 

Nagroda w konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą przyznawana jest równorzędnie pięciu laureatom w następujących dziedzinach:

  • nauk humanistycznych i społecznych
  • nauk biologicznych i rolniczych
  • nauk ścisłych i nauk o Ziemi
  • nauk technicznych
  • nauk medycznych

za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowej, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Katarzyna Chmielewska
02.08.2017
Wprowadzenie:
K.Chmielewska 02.08.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Chmielewska 30.10.2017