Administratorzy

Uczelnianym administratorem licencji TAH w AMG jest Andrzej Rak, e-mail: andrzej.rak@we.am.gdynia.pl, tel.: 58 5586 473.  

Osabami kontaktowymi w sprawie dostępu do oprogramowania na poszczególnych wydziałach są:

Wydział Imię i Nazwisko Pokój e-mail Tel. wew.
Nawigacyjny Wojciech Stasiak F-10 w.stasiak@wn.am.gdynia.pl 317
Mechaniczny Krzysztof Rudzki A-211 k.rudzki@wm.am.gdynia.pl 451
Elektryczny Piotr Golik C-255 p.golik@we.am.gdynia.pl 414, 492