MATLAB-Simulink w AMG

Od 1 listopada 2016 r. Akademia Morska w Gdyni dysponuje ogólnouczelnianą licencją oprogramowania MATLAB-Simulink typu TAH (Total Academic Headcount). Licencja jest dostępna dla wszystkich pracowników i studentów Akademii Morskiej. Użytkownicy mogą zainstalować oprogramowanie na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Dostęp do oprogramowania dla pracowników i studentów jest bezpłatny. Ponadto zapewnione jest wsparcie techniczne oraz dostęp do bezpłatnych materiałów informacyjnych w tym kursów i samouczków.

Co to jest MATLAB-Simulink?

MATLAB to środowisko programistyczne przeznaczone do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych oraz prowadzenia obliczeń numerycznych. Dzięki programowi MATLAB problemy można rozwiązywać szybciej, niż przy wykorzystaniu tradycyjnych języków programowania takich jak C, C++ czy Fortran.

Simulink jest platformą do wielodomenowej symulacji i projektowania systemów dynamicznych z wykorzystaniem modeli. Stanowi interaktywne środowisko graficzne i zbiór bibliotek konfigurowalnych bloków. Pozwala dokładnie projektować, symulować, implementować i kontrolować układy z dziedziny m.in. przetwarzania sygnałów, telekomunikacji i inne systemy zdefiniowane w dziedzinie czasu.

Dodatkowe moduły rozszerzają środowisko Simulinka o narzędzia do modelowania i projektowania specyficznych zadań oraz generacji kodu, implementacji algorytmów, testowania i weryfikacji. Integracja z MATLABem zapewnia bezpośredni dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi do budowy algorytmów, analizy i wizualizacji danych oraz obliczeń numerycznych.

Moduły dostępne w licencji dla AMG

 1. MATLAB
 2. Simulink
 3. Antenna Toolbox
 4. Audio System Toolbox
 5. Bioinformatics Toolbox
 6. Communication System Toolbox
 7. Computer Vision Toolbox
 8. Control System Toolbox
 9. Curve Fitting Toolbox
 10. Data Acquisition Toolbox
 11. Database Toolbox
 12. DSP System Toolbox
 13. Econometrics Toolbox
 14. Embedded Coder
 15. Financial Tollbox
 16. Fixed-Point Designer
 17. Fuzzy Logic Toolbox
 18. Global Optimizatiom Toolbox
 19. HDL Coder
 20. Image Acquisition Toolbox
 21. Image Processing Toolbox
 22. Instrument Control Toolbox
 23. LTE System Toolbox
 24. Mapping Toolbox
 25. MATLAB Coder
 26. MATLAB Compiler
 27. MATLAB Compiler SDK
 28. Model Predictive Control Toolbox
 29. Neural Network Toolbox
 30. Optimization Toolbox
 31. Parallel Computing Toolbox
 32. Partial Differential Equation Toolbox
 33. Phased Array System Toolbox
 34. RF Toolbox
 35. Risk Management Toolbox
 36. Robotics System Toolbox
 37. Robust Control Toolbox
 38. Signal Processing Toolbox
 39. SimEvents
 40. Simscape
 41. Simscape Electronics
 42. Simscape Fluids
 43. Simscape Multibody
 44. Simscape Power Systems
 45. Simulink 3D Animation
 46. Simulink Coder
 47. Simulink Control Design
 48. Simulink Desktop Real-Time
 49. Simulink PLC Coder
 50. Simulink Real-Time
 51. Stateflow
 52. Statistics and Machine Learning Toolbox
 53. Symbolic Math Toolbox
 54. System Identification Toolbox
 55. Vehicle Network Toolbox
 56. Wavelet Toolbox
 57. WLAN System Toolbox