MATLAB-Simulink w AMG

Od 1 listopada 2016 r. Akademia Morska w Gdyni dysponuje ogólnouczelnianą licencją oprogramowania MATLAB-Simulink typu TAH (Total Academic Headcount). Licencja jest dostępna dla wszystkich pracowników i studentów Akademii Morskiej. Użytkownicy mogą zainstalować oprogramowanie na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Dostęp do oprogramowania dla pracowników i studentów jest bezpłatny. Ponadto zapewnione jest wsparcie techniczne oraz dostęp do bezpłatnych materiałów informacyjnych w tym kursów i samouczków.

Co to jest MATLAB-Simulink?

MATLAB to środowisko programistyczne przeznaczone do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych oraz prowadzenia obliczeń numerycznych. Dzięki programowi MATLAB problemy można rozwiązywać szybciej, niż przy wykorzystaniu tradycyjnych języków programowania takich jak C, C++ czy Fortran.

Simulink jest platformą do wielodomenowej symulacji i projektowania systemów dynamicznych z wykorzystaniem modeli. Stanowi interaktywne środowisko graficzne i zbiór bibliotek konfigurowalnych bloków. Pozwala dokładnie projektować, symulować, implementować i kontrolować układy z dziedziny m.in. przetwarzania sygnałów, telekomunikacji i inne systemy zdefiniowane w dziedzinie czasu.

Dodatkowe moduły rozszerzają środowisko Simulinka o narzędzia do modelowania i projektowania specyficznych zadań oraz generacji kodu, implementacji algorytmów, testowania i weryfikacji. Integracja z MATLABem zapewnia bezpośredni dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi do budowy algorytmów, analizy i wizualizacji danych oraz obliczeń numerycznych.

Moduły dostępne w licencji dla AMG

 1. MATLAB
 2. Simulink
 3. Antenna Tbx
 4. Audio System Tbx
 5. Bioinformatics Toolbox
 6. Communication System Tbx
 7. Computer Vision Toolbox
 8. Control System Toolbox
 9. Curve Fitting Toolbox
 10. Data Acquisition Toolbox
 11. Database Tbx
 12. DSP System Toolbox
 13. Econometrics Tbx
 14. Embedded Coder
 15. Fix Point Toolbox
 16. Fuzzy Logic Tbx
 17. Global Optimizatiom Tbx
 18. HDL Coder
 19. Image Acquisition Tbx
 20. Image Processing Toolbox
 21. Instrument Control Toolbox
 22. LTE System Tbx
 23. Mapping Tbx
 24. MATLAB Coder
 25. MATLAB Compiler
 26. MATLAB Compiler SDK
 27. Model Predictive Control Tbx
 28. Neural Network Tbx
 29. Optimization Toolbox
 30. Parallel Computing Toolbox
 31. Partial Differential Equation Tbx
 32. Phased Array System Tbx
 33. RF Tbx
 34. Risk Management Toolbox
 35. Robotics System Tbx
 36. Robust Control Tbx
 37. Signal Processing Toolbox
 38. SimEvents
 39. Simscape
 40. Simscape Electronics
 41. Simscape Fluids
 42. Simscape Multibody (SimMechanics)
 43. Simscape Power Systems
 44. Simulink 3D Animation
 45. Simulink Coder
 46. Simulink Control Design
 47. Simulink Desktop Real-Time
 48. Simulink PLC Coder
 49. Simulink Real-Time
 50. Stateflow
 51. Statistics and Machine Learning Toolbox
 52. Symbolic Math Toolbox
 53. System Identification Tbx
 54. Vehicle Network Tbx
 55. Wavelet Tbx
 56. WLAN System Tbx